تعیین سطح آنلاین انگلیسی

این آزمون رایگان جهت ارزیابی سطح دانش زبان انگلیسی شما طراحی شده است. ابتدا به ۵۰ سوال چهار گزینه ای در مدت ۳۴ دقیقه پاسخ می دهید و در انتها نتایج به شما نمایش داده می شود. 

توضیحات:

– در هر مرحله، پس از خواندن صورت سوال، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید.
– زمان آزمون: ۳۴ دقیقه
– تعداد سوالات: ۵۰
– ترتیب گزینه ها به صورت تصادفی می باشد.
– آزمون نمره منفی ندارد.
– هر کاربر فقط یک بار می تواند در آزمون شرکت کند.
– این آزمون منطبق بر استاندارد های دانشگاه آکسفورد می باشد.

ابتدا مشخصات خود را در فرم زیر وارد کنید:

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید عدد درج کنید.